Koncepcje i projekty

Koncepty i projekty budowlane, powstają poprzez analizę i uwzględnienie potrzeb klienta, projektanta i przepisów budowlanych, a następnie tworzenie planów architektonicznych i konstrukcyjnych, włączając w to układ pomieszczeń, materiały, instalacje oraz detale wykończeniowe. 

Prace koncepcyjne

Kreatywny i strategiczny etap projektowania, który obejmuje opracowanie głównych założeń, idei i koncepcji dla danego obiektu budowlanego. Ma na celu zdefiniowanie ogólnego planu działania przed przejściem do szczegółowych i technicznych faz projektowych. 

– pomoc w wyborze gruntu

– analiza warunków zabudowy

– skanowanie powierzchni gruntu w celu stworzenia modelu 3D

– koncepcja budynku (model 3D, animacja 3D, wizualizacja)

– koncepcja zagospodarowania

Prace projektowe

Szczegółowy etap procesu, w którym idee z prac koncepcyjnych są rozwijane i konkretyzowane. Obejmuje opracowywanie planów technicznych, dokumentacji projektowej, prace geodezyjne oraz nadzór budowlany. 

– projekt architektoniczny

– projekt konstrukcyjny

– projekt instalacyjny

– dokumentacja techniczna

– mapa do celów projektowych

– badania geologiczne

– adaptacja projektu

– projekt zagospodarowania

– pomiar wysokości działki

– wyznaczenie położenia budynku na gruncie

– uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie rozpoczęcia robót

– nadzór budowlany

pnggg